Wydział Politologii

Dziekanat

Godziny przyjęć:

poniedziałek, środa, czwartek – godz. 11.00-14.00
piątek – godz. 12.00-15.00

 wtorek – dzień bez przyjmowania stron

 

Pok. 141  tel. 12 662 7473

Studia stacjonarne:    

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPNIA, II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I STOPNIA
 • POLITOLOGIA I STOPNIA
 • PRAWO
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  I STOPNIA                  

Studia niestacjonarne:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPNIA, II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I STOPNIA, II STOPNIA

Pok. 139  tel. 12 662 7474

Studia stacjonarne:     

 • ADMINISTRACJA I STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA
 • EKONOMIA SPOŁECZNA I STOPNIA, II STOPNIA    
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II STOPNIA                          

Studia niestacjonarne:

 • ADMINISTRACJA I STOPNIA
 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA, II STOPNIA 
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II STOPNIA

Pok. 128  tel. 12 662 7471

Studia stacjonarne:      

 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA
 • POLITOLOGIA II STOPNIA
 • STUDIA DOKTORANCKIE

Studia niestacjonarne: POLITOLOGIA II STOPNIA

Studia podyplomowe:

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (INSPEKTOR OCHRONY DANYCH)

Studia III stopnia (doktoranckie)