Wydział Politologii

Dziekanat

Godziny przyjęć na studia:

POK. 139

Studia stacjonarne:      ADMINISTRACJA I STOPNIA, PRAWO, EKONOMIA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA I STOPNIA,                 

                                        STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA,                                 

Studia niestacjonarne: ADMINISTRACJA, POLITOLOGIA II STOPNIA

godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 11.00-14.00
piątek – godz. 12.00-15.00

                                         środa – dzień bez przyjmowania stron

 

POK. 141

Studia stacjonarne:       ADMINISTRACJA II STOPNIA, POLITOLOGIA II STOPNIA,

                                        BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA,   

                                        STUDIA DOKTORANCKIE

Studia niestacjonarne: POLITOLOGIA II STOPNIA

Studia podyplomowe: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Studia III stopnia (doktoranckie)

 

godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 11.00-14.00
piątek – godz. 12.00-15.00

                                         środa – dzień bez przyjmowania stron