Wydział Politologii

Godziny przyjęć dla studentów

Godziny przyjęć Dziekanatu Wydziału Politologii:

W dniu 21.06.2019 r. Dziekanat nieczynny

poniedziałek, środa, czwartek godz. 11.00 – 14.00

wtorek – dzień bez przyjmowania stron

piątek godz. 12.00 – 15.00

 

Pok. 141  tel. 12 662 7473

Studia stacjonarne:    

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPNIA, II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I STOPNIA
 • POLITOLOGIA I STOPNIA
 • PRAWO
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  I STOPNIA                  

Studia niestacjonarne:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPNIA, II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I STOPNIA, II STOPNIA

Pok. 139  tel. 12 662 7474

Studia stacjonarne:     

 • ADMINISTRACJA I STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA
 • EKONOMIA SPOŁECZNA I STOPNIA, II STOPNIA    
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II STOPNIA                          

Studia niestacjonarne:

 • ADMINISTRACJA I STOPNIA
 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA, II STOPNIA 
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II STOPNIA

Pok. 128  tel. 12 662 7471

Studia stacjonarne:      

 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA
 • POLITOLOGIA II STOPNIA
 • STUDIA DOKTORANCKIE

Studia niestacjonarne: POLITOLOGIA II STOPNIA

Studia podyplomowe:

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (INSPEKTOR OCHRONY DANYCH)

Studia III stopnia (doktoranckie)

 

Weekendowe dyżury Dziekanatu Wydziału Politologii:

27 października 2018 r.  (sobota) godz.: 9.00-13.00

24 listopada 2018 r. (sobota) godz.: 9.00-13.00

26 stycznia 2019 r. (sobota) godz.: 9.00-13.00

23 lutego 2019 r. (sobota) godz.: 9.00-13.00

23 marca 2019 r. (sobota) godz.: 9.00-13.00

27 kwietnia 2019 r. (sobota) godz.: 9.00-13.00

25 maja 2019 r. (sobota) godz.: 9.00-13.00

29 czerwca 2019 r. (sobota) godz.: 9.00-13.00