Wydział Politologii

Pracownicy dziekanatu

Illona Czuła

pok. 141

tel. 12 662 74 73
mail: illona.czula@up.krakow.pl

 

mgr Jolanta Dudek

pok. 139

tel. 12 662 74 74
jolanta.dudek@up.krakow.pl

 

mgr Małgorzata Grudnik

pok. 128

tel. 12 662 7471
malgorzata.grudnik@up.krakow.pl

 

mgr Karolina Depta-Skowronek

pok. 139

tel. 12 662 74 74
mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl

 

mgr Marta Kucharczyk

pok. 141

tel. 12 662 74 73
mail: marta.kucharczyk@up.krakow.pl

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Ewelina Rutkowska

pok. 128

tel. 12 662 74 70