Wydział Politologii

Pracownicy dziekanatu

Illona Czuła

pok. 141

tel. 12 662 74 73

 

mgr Jolanta Dudek

pok. 139

tel. 12 662 74 74

 

mgr Małgorzata Grudnik

pok. 128

tel. 12 662 7471

 

mgr Karolina Depta-Skowronek

pok. 139

tel. 12 662 74 74

 

mgr Marta Kucharczyk

pok. 141

tel. 12 662 74 73

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Ewelina Rutkowska

pok. 128

tel. 12 662 74 70

tel. 12 662 74 71