Wydział Politologii

Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dra Józefa Młyńskiego

Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego –  Wniosek

Autoreferat –  Autoreferat w j.pol i j.ang

Skład komisji habilitacyjnej –  Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego – Uchwała o odmowie nadania stopnia

Harmonogram przebiegu postępowania:

  • 18 listopad 2016 r. – wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
  • 26 styczeń 2017 r.- powołanie członków komisji habilitacyjnej przez Radę Naukową Instytutu Politologii
  • 7 luty 2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
  • 9 czerwca 2017 r. – Wniosek komisji habilitacyjnej do Rady Naukowej Instytutu  Politologii o podjęcie uchwały o nadaniu dr. Józefowi Młyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
  • 29 czerwiec 2017 r. – Uchwała Rady Naukowej Instytutu Politologii o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
  • 3 sierpień 2017 r. – odwołanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie odmowy nadania doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce
  •  18 czerwiec 2018 r.  – decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej Uchwały Rady Naukowej Instytutu Politologii