Wydział Politologii

Przewody doktorskie

  • Przewody doktorskie po obronie:

mgr Paweł Momro

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

recenzja I

recenzja II

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Momro

  • Przewody doktorskie w trakcie procedury:

mgr Małgorzata Mańka-Szulik

– recenzja I

recenzja II

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Abstrakt

Abstrakt w języku angielskim

 

mgr Krzysztof Chmielarz

– recenzja I

mgr Mateusz Kamionka

mgr Łukasz Zima

mgr Maria Kotkiewicz

mgr Katarzyna Rosół

mgr Małgorzata Glin

mgr Wojciech Glac

mgr Karolina Listwan

mgr Robert Żurek

mgr Artur Jach-Chrzaszcz

mgr Piotr Pułka

mgr Viktoriya Herasymenko

mgr Żanna Osikowicz

mgr Wioleta Pastorczyk

mgr Wojciech Krzysztonek

mgr inż. Maciej Fijałka

mgr Michał Zajda

mgr Radosław Cybulski

mgr Małgorzata Posyłek

mgr Kamil Stolarek

mgr Piotr Szewczyński

mgr Patrycja Cygan

mgr Rafał Harańczyk

mgr Karolina Kozub

mgr Katarzyna Zielińska

mgr Marcin Orski

mgr Karolina Listwan

mgr Robert Żurek

mgr Bartosz Bobek

mgr Paweł Jankowski

mgr Jan Szczepański

mgr Joanna Figura

mgr Krzysztof Matuszek

mgr Monika Kulka – Smołkowicz