Wydział Politologii

Struktura wydziału

1. Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE)

 • Katedra Prawa Publicznego (KPPub)
 • Katedra Administracji i Polityk Publicznych (KAiP)
 • Katedra Samorządu i Zarządzania (KSZ)
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (KEiPG)

2. Instytut Politologii (IPol)

 • Katedra Instytucji Politycznych i Prawnych (KIPiP)
 • Katedra Doktryn Politycznych i Edukacji Obywatelskiej(KDPiEO)
 • Katedra Systemów Politycznych (KSP)
 • Katedra Teorii Polityki (KTP)
 • Katedra Studiów Obszarowych (KSO)
  • Zakład Geopolityki, Geostrategii i Zagrożeń Cywilizacyjnych (ZGGiZC)
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW)
 • Katedra Bezpieczeństwa Społecznego (KBSp)
  • Zakład Historii Obronności (ZHO)
 • Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze ” Mediterraneum” (MCNBM)