Wydział Politologii

Rada wydziału

Rada Wydziału Politologii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

                                                 w kadencji 2017-2020

lp. NAZWISKO, Imię, tytuł, stopień, stanowisko
profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
 1. BABČÁK Vladimír, prof. dr hab.
 2. BAR Joanna, dr hab. prof. UP
 3. BIELAŃSKI Stefan, dr hab. prof. UP
 4. FORYŚ Grzegorz, dr hab. prof. UP
 5. JAESCHKE Andrzej, prof. dr hab.
 6. JUSZKA Kazimiera, dr hab. prof. UP
 7. KAWKA Inga, dr hab. prof. UP
 8. KILIAN Stanisław, dr hab. prof. UP
 9. KŁACZYŃSKI Robert, dr hab. prof. UP, prodziekan ds. studenckich
 10. KOCHNOWSKI Roman, dr hab. prof. UP, prodziekan
 11. KORZENIOWSKI Leszek, dr hab. prof. UP
 12. KOZERA Andrzej, prof. dr hab. dziekan
 13. MADERA Andrzej, dr hab. prof. UP
 14. MIKOŁAJCZYK Magdalena, dr hab. prof. UP
 15. OKULICZ-KOZARYN Walery, dr hab. prof. UP
 16. PACH Janina, dr hab. prof. UP
 17. PIASECKI Andrzej, prof. dr hab.
 18. ROPSKI Janusz, dr hab. prof. UP
19. RYDEL Jan, prof. dr hab.
 20. SKRZYŃSKI Tomasz, dr hab. prof. UP
 21. SOBOLEWSKA-MYŚLIK Katarzyna, prof. dr hab.
 22. SROKA Jacek, prof. dr hab.
 23. ŚLIWA Michał, prof. dr hab.
 24. TUSIŃSKI Piotr, dr hab. prof. UP
 25. WASIUTA Sergiusz, prof. dr hab.
 26. WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata, dr hab. prof. UP
 27. ZALEWSKI Sławomir, dr hab. prof. UP
28. ZWEIFFEL Łukasz, dr hab. prof. UP
29. ŻEBROWSKI Andrzej, dr hab. prof. UP
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
30. FOGELZANG-ADLER Ewa, dr
31. KMAK Małgorzata, dr
32. KOZIOŁ Ryszard, dr
33. MANIA Karolina, dr
34. STACH Łukasz, dr
35. WĘGLARZ Barbara, dr
przedstawiciele studentów i doktorantów
36. GRZESIAK Paweł
37. KOTKIEWICZ Maria, mgr
38. KOZUB Mateusz
39. MIKOŁAJCZYK Magdalena
40. OSTACHOWSKI Paweł, mgr
41. SURÓWKA Dorota
42. WOJCIECHOWSKA Julita
przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
43. DEPTA-SKOWRONEK Karolina, mgr
44. TŁUCZEK Ewa, mgr

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału Politologii
w roku akademickim 2017/2018:

14 wrzesień 2017 r.

28 wrzesień 2017 r.

26 październik 2017 r.

23 listopad 2017 r.

14 grudzień 2017 r.

25 styczeń 2018 r.

22 luty 2018 r.

29 marzec 2018 r.

26 kwiecień 2018 r.

24 maj 2018 r.

21 czerwiec 2018 r.

5 lipiec 2018 r.