Wydział Politologii

Władze wydziału

Dziekan Wydziału Politologii

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera

Prodziekan Wydziału Politologii

dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP

Prodziekan Wydziału Politologii

dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP